Начини на плащане в електронния магазин popspot.eu
 
Потребителят по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплати цената на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, по някой от следните начини:
 
 
1. Плащане 
 
Плащането в брой при доставка е предпочитан вариант за електронна търговия. При избор на тази опция, потребителят трябва да заплати дължимата сума за поръчката при получаване на поръчката. Сумата се заплаща на куриера от куриерска фирма.
 
При доставката потребителят получава от куриера складова разписка, в която е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена. Потребителят предава на куриера общата сума, посочена в складовата разписка, което се отбелязва в приемо-предавателния талон, удостоверяващ предаването от куриера на стоката, посочена в разписката на потребителя. С подписването на талона за приемо–предаване потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на МЮ Дизайнс ООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.
 
 
Договор
 
Договорът за продажба от разстояние между МЮ Дизайнс ООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на МЮ Дизайнс ООД.
 
МЮ Дизайнс ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 
 
 
Доставка
 
 
Голяма част от поръчките, направени от електронния магазин, се изпълняват, използвайки услугите на куриерска фирма за транспорт и доставка Еконт, която е логистичен партньор на МЮ Дизайнс ООД.
 
Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт, съобразно вида й, на посочения от потребителя адрес за доставка.
 
Доставки се извършват само на географската територия на Република България.
 
Потребителят се задължава лично да заплати наложения платеж и приеме поръчаните стоки или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните стоки. 
 
При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, удостоверяващи точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя адрес. Третото лице няма право на възражения относно факта на доставка и връщане на пратката.
 
Стоката се доставя на получателя стандартно - на ръка, срещу подпис.
 
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
 
за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;
за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
 
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на МЮ Дизайнс ООД и/или куриера /в случай, че няма никой на адреса и др./, лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Потребителят поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на МЮ Дизайнс ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, МЮ Дизайнс ООД задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
 
Цената на стоката и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока.
 
 
 
Цени на доставка
 
Доставката на всички стоки, поръчани чрез електронния магазин - popspot.eu, се изпълнява от куриерска фирма Еконт за сметка на МЮ Дизайнс ООД.
 
 
Срок на доставка
 
Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин - popspot.eu стоки, са както следва:
 
за стоки, налични в търговската мрежа на МЮ Дизайнс ООД в страната - на следващия работен ден, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката;
за стоки, които не са налични в склад на МЮ Дизайнс ООД - десет работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е напаравена поръчката.
Консултант на електронния магазин - popspot.eu, при първа възможност, се свързва с потребителя, след като заяви своята поръчка.
 
Поръчки, изпратени след 17:00 часа, се обработват на следващия работен ден.
 
Поръчки, изпратени в събота и неделя, се обработват в понеделник. 
 
Поръчки, изпратени в дни на национални и официални празници се обработват в първия работен ден, следващ празниците.